Bambiriáda 2007

Naše sdružení DĚTI BEZ HRANIC bylo poprvé aktivním účastníkem letošní pražské Bambiriády, která se konala ve dnech 24. až 27. května 2007. Stan našeho sdružení byl na Dětském ostrově u sportovního hřiště. Součástí naší prezentace byly praktické ukázky poskytování první pomoci za účasti lektorů záchranářů. Hitem menších i středních se stal lov rybiček (za tři chycené byla odměna od našeho sponzora časopisu Bravo). Slečny vedoucí malovali dětem na obličej různá zvířátka a kytičky dle přání. Promítalo se táborové video, hrál stolní fotbálek, chodilo na chůdách, prohlížela táborová kronika a zájemci mohli posedět u šálku dobrého čaje. Celkem se na naší prezentaci v průběhu čtyř dnů podílelo 17 vedoucích, kterým patří velký dík za jejich čas, nadšení a odvedenou práci.

Děkuji všem účastníkům
Pepa

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5