Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC je neziskovou organizací dětí a mládeže, která prostředky pro svoji činnost získává jednak z příspěvků od rodičů účastníků našich akcí a částečně z darů našich partnerů, sponzorů a příznivců.

DĚTI BEZ HRANIC oslovují tímto soukromé subjekty – podnikatele s prosbou o jakoukoli formu příspěvku na činnost našeho sdružení, zvláště na naše dětské tábory, tábory pro rodiče a dětmi a Bambiriádu.

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC již tradičně spolupracuje s některými partnery z řad sociálně odpovědných společností a jednotlivců. Snažíme se touto cestou zajistit pro dětské účastníky táborů a našich akcí část prostředků, dárků a odměn pro děti při hrách a soutěžích a snížit tak náklady na účastníka v podobě účastnických poplatků (a tím zajistit účast širšímu okruhu dětí).

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC se tímto obrací na potenciální partnery s prosbou o některou z následujících forem podpory:

Cílený sponzoring:

 • Balíčky na konkrétní akce - v rámci těchto balíčků může sponzor oslovit svými propagačními předměty konkrétní cílovou skupinu účastníků našich akcí, sdružení na oplátku získává odměny a dárky pro účastníky jeho akcí. Sponzorům nabízíme tyto balíčky (jiné balíčky jsou také možné, vždy po dohodě se sponzorem):
 • Bambiriáda – Pražská Bambiriáda (www.bambiriada.cz) je 4 denní akce pořádaná vždy koncem května, koná se obvykle na Vítězném náměstí v Praze 6. Jedná se o přehlídku činnosti dětských sdružení. Pražská Bambiriáda má stabilní návštěvnost cca 30 – 40 tisíc lidí převážně rodičů a dětí. DĚTI BEZ HRANIC se Pražské Bambiriády účastní od roku 2006. Ve stanu našeho sdružení se děti mohou zapojit do několika soutěží a po jejich splnění si vytočit odměnu v Kole štěstí. 

Partnerům nabízíme tyto bezplatné možnosti prezentace na našem stanu:

 1. umístění propagačních předmětů pro děti do našeho stanu jako odměny dětem v Kole štěstí, ideální jsou drobné hračky (autíčka, přívěsky, svítilničky, joja, míče, plyšáci, zkrátka cokoli pochopitelně s logem partnera) a sladkosti (bonbony, lízátka, čokolády, pitíčka). Propagační předměty budou soutěžícím dětem rozdávat naše hostesky. Předpokládaný počet odměn: 3.000 kusů, smysl mají odměny od počtu 50 kusů od jednoho druhu. Cílová skupina: děti ve věku 3–13 let.
 2. umístění propagačních předmětů pro rodiče soutěžících dětí, cokoli co ocení rodiče (70 % ženy, 30 % muži, částečně prarodiče) lopotící se celý den na Bambiriádě od stanu ke stanu (ideální mohou být i malé nápoje, zkrátka cokoli pochopitelně s logem partnera). Propagační předměty budou rodičům soutěžících dětí rozdávat naše hostesky. Předpokládaný počet odměn: 2.000 kusů, smysl mají odměny od počtu 50 kusů od jednoho druhu. Cílová skupina: dospělí lidé ve věku 25 – 60 let.
 3. igelitová taška s logem partnera (možno do ní umístit propagační materiály partnera) pro rodiče soutěžících dětí. Igelitovou tašku rodiče značně ocení, protože ve stanech získávají nepřeberné množství tiskovin a mají jich plné ruce. Předpokládaný počet tašek: 2.000 kusů, ideálně od jednoho partnera. Cílová skupina: dospělí lidé ve věku 25 – 60 let.

Partnerům s počtem více než 500 kusů odměn nabízíme umístění loga v našem stanu, roll upu, apod.

Při pokrytí celého počtu odměn (zejména pro děti) nabízíme exkluzivitu, umístění loga ve stanu i na zevní straně stanu.

Jiné možnosti spolupráce jsou možné po domluvě.

 • Dětské tábory - Dětské letní a zimní tábory pořádané naším sdružením pro děti od 6 do 18 let. Táborů se každoročně účastní cca 1.000 dětí. 

Partnerům nabízíme bezplatnou možnost prezentace na dětských táborech:

 1. Odměny pro děti – ideální jsou drobné hračky (autíčka, přívěsky, svítilničky, joja, míče, plyšáci, zkrátka cokoli pochopitelně s logem partnera) a sladkosti (bonbony, lízátka, čokolády, pitíčka). Propagační předměty budou děti dostávat za své snažení při hrách, celotáborové hře, bodování v oddíle, závěrečné pouti, karnevalu, diskohrátkách, apod. Samozřejmě, že děti mohou nějakou odměnu přivézt z tábora i rodičům, záleží na zacílení partnera. Předpokládaný počet odměn: 500 kusů, smysl mají odměny od počtu 50 kusů od jednoho druhu. Cílová skupina: děti ve věku 6–18 let, příp. jejich rodiče. Na přání pořídíme partnerovi fotografickou dokumentaci dětí s jeho odměnami.
 2. Prezentaci partnera zábavnou formou pro děti – například koncert dětského zpěváka (např. ze Superstar, Talentu, apod.) spojený s rozdáváním propagačních předmětů partnera. V rámci této prezentace jsme na našem táboře přivítali např. Eon Truck s koncertem Ondřeje Rumla a rozdáváním Eon triček, kšiltovek a svítilen. Oblíbená mohou být přistání balonu s dárečky, přistání vrtulníku (velmi oblíbené), představení kouzelníků, šermířů, apod. Cílová skupina: děti ve věku 8–18 let. Partnerovi pořídíme fotografickou dokumentaci z akce včetně dětí s jeho odměnami.
 • Tábory pro rodiče s dětmi - tyto unikátní tábory pro rodiče s dětmi (obvykle předškolními) jsou stále oblíbenější a v roce 2015 předpokládáme účast cca 800 účastníků (cca 300 rodičů).

Partnerům nabízíme bezplatnou možnost prezentace na táborech rodičů s dětmi:

 1. Odměny pro děti - ideální jsou drobné hračky (autíčka, přívěsky, svítilničky, joja, míče, plyšáci, zkrátka cokoli pochopitelně s logem partnera) a sladkosti (bonbony, lízátka, čokolády, pitíčka). Propagační předměty budou děti dostávat za své snažení při hrách, celotáborové hře, karnevalu, diskohrátkách, apod. Rodiče budou o odměnách okamžitě na místě informováni. Předpokládaný počet odměn: 300 kusů, smysl mají odměny od počtu 50 kusů od jednoho druhu. Cílová skupina: děti ve věku 2–7 let.
 2. Dárky pro rodiče – maminky - jako pozornost během či při ukončení tábora formou balíčku pro maminku na cestu domů. Ideální jsou kosmetické přípravky, čaje, zdravá výživa, apod. Předpokládaný počet odměn: 200 kusů, smysl mají odměny od počtu 30 kusů (jeden tábor) od jednoho druhu. Cílová skupina: maminky ve věku 25–45 let. Na přání pořídíme partnerovi fotografickou dokumentaci dětí s jeho odměnami.

Necílený sponzoring:

 • Reklamní předměty.

  Budou sloužit jako odměny dětem za jejich snažení při táborové činnosti. Ideální jsou drobné hračky (autíčka, přívěsky, svítilničky, joja, míče, plyšáci, zkrátka cokoli pochopitelně s logem partnera) a sladkosti (bonbony, lízátka, čokolády, pitíčka). Propagační předměty budou děti dostávat za své snažení při hrách, celotáborové hře, bodování v oddíle, závěrečné pouti, karnevalu, diskohrátkách, apod. Samozřejmě, že děti mohou nějakou odměnu přivézt z tábora i rodičům.

 • Kancelářské potřeby.

  Krepák, lepidlo, nůžky, sešívačky, izolepy, bloky, papíry, připínáčky a jiné potřeby pro výtvarnou činnost dětí či přípravu rekvizit na hry a soutěže jako například karneval, celotáborová hra, Miss/ák, nebo úvodní divadla k etapovým hrám.

 • Finanční příspěvek.

  Příspěvek můžete zaslat formou daru na adresu nebo účet sdružení (potvrzení o přijetí daru, sloužící k daňovým účelům pro snížení daňového základu dárce, zasíláme bezodkladně po jejím obdržení). Číslo účtu sdružení: 2000009194/2010, spec. symbol: volitelné, např. IČO či RČ dárce.

Každý náš partner, o kterém se dozvíme, bude zveřejněn formou umístění aktivního loga nebo jména na našich internetových stránkách, příp. jiným dohodnutým způsobem. Výslovné přání o nezveřejnění budeme respektovat. Naše internetové stránky mají návštěvnost přes 60 tis. unikátních návštěvníků ročně a každým rokem počet návštěv stoupá.

Vaší případné pomoci a podpory si velice vážíme a upřímně děkujeme.

Naši partneři:

www.cernyrytir.cz


 

Souhlasím se vším