Letní a zimní dětské tábory - Děti bez hranic - dětské tábory

Příměstské tábory 

1) Příměstské tábory DĚTÍ BEZ HRANIC s programem v pražské ZOO placené z dotace MŠMT a pro Vás zadarmo!

Tento letní tábor (dále vysvětlenou řečí MŠMT "Kemp") je tábor podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti je tak kemp zcela zdarma (s výjimkou extra navíc volitelných služeb typu triko, fotografie) pro školou povinné děti ve školním roce 2020/2021. Počet dotovaných míst je omezen na 15 dětí. Podmínkou pořádání kempu je obdržení dotace od MŠMT, které svoje rozhodnutí závazně sdělí cca v polovině června, nicméně s ohledem na časovou prioritu přiznávání dotace a skutečnost, že jsme se přihlásili jako jedni z prvních vůbec, očekáváme plné přiznání dotace na kempy. Abychom předešli nepříjemnostem spojeným s možnou neúčastí dětí na táboře (podmínky dotace MŠMT jsou striktní a vyžadují účast všech 15 dětí (neúčastí Vašeho dítěte by tak mohl celý tábor přijít o celou dotaci (nejen o poměrnou část)) je při objednání tábora potřeba uhradit vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč, kryjící Vaše případné nenastoupení na pobyt.

Připravili jsme 4 turnusy Příměstských táborů DĚTÍ BEZ HRANIC v ZOO Praha zadarmo.

OBSAZENO

 

2) Příměstské tábory DĚTÍ BEZ HRANIC s programem v pražské ZOO placené účastníkem. 

Tábor bez omezení podmínkami dotace MŠMT, pro mladší děti a ostatní děti, které se na tábor zdarma už nevešly.

Připravili jsme 4 turnusy Příměstských táborů DĚTÍ BEZ HRANIC v ZOO Praha, rozsahem a programem kopírující dotované tábory.

 

Příměstský tábor DĚTÍ BEZ HRANIC je ideálním doplňkem Vašich nabitých prázdnin, kdy je potřeba zaplnit jen týdenní mezeru mezi soustředěními či jinými dovolenými. Každý den ráno své děti přivedete a předáte našim vedoucím a odpoledne si je opět přijdete vyzvednout. Děti i Vy budete nadšeni!

 

26.-30.7.2021
Příměstský tábor v ZOO Praha
3000 Kč
ukončeno
2.-6.8.2021
Příměstský tábor v ZOO Praha
3000 Kč
ukončeno
12.-16.7.2021
Příměstský tábor v ZOO Praha
3000 Kč
ukončeno