Časté dotazy

Pokud vláda zakáže pobyty, vrátíte nám peníze?

Jak je to s dopravou na tábory a víkendovky?
Jak je možné platit za akce sdružení (tábory, víkendy)?
Jak bude o mé dítě postaráno?
Jak se můžu přihlásit?
Různě staré děti v oddíle a chatce = věkový mix?
Lekářské potvrzení – může být na jiném formuláři a jak dlouho je platné?
Jak staré děti se mohou zúčastnit vašich akcí?
Chtěl bych být u vás praktikantem, vedoucím, záchranářem, apod., co mám udělat?
Jak funguje pojištění storno poplatků a má pro mé dítě smysl?
Je možné zaplatit tábor na splátky?
Jelikož nežijeme v České republice, naše dítě není pojištěno u žadné české zdravotní pojišťovny, má pouze kartu pojištěnce Evropské unie vydanou ve Francii. Toto slouží i jako cestovní pojištění v rámci Evropské unie. Je v tomto případě možné, aby se zůčastnil Vašeho tábora?


 Pokud vláda zakáže pobyty, vrátíte nám peníze?

Ano, pokud dojde ke zrušení pobytů na základě nařízení vlády, budou Vám vráceny všechny peníze za pobyt.

 

Jak je to s dopravou na tábory a víkendovky?

Doprava na letní tábory, zimní tábory a víkendové akce je zahrnuta v ceně. Doprava na tábory pro rodiče s dětmi je vždy individuální, není námi zajištěna. Doprava na letní tábory a zimní tábory je zajištěna autobusy z Prahy a zpět. Doprava na víkendovky je zajištěna prostředky veřejné dopravy, autobusy nebo vlaky. Doprava po Praze (MHD, metro, apod. při přesunech) při víkendovkách není zahrnuta v ceně akce – prosím vybavte děti dostatečným počtem jízdenek. Samozřejmě můžete děti dopravit přímo do místa pořádané akce (tábora či víkendovky), a to cca 2 hodiny po odjezdu z Prahy. Obdobně tak je můžete odvét sami z tábora cca 2 hodiny před příjezdem do Prahy. Více o jednotlivých místech a časech odjezdu se dozvíte v záložkách jednotlivých akcí, např. Letní tábory, Zimní tábory a Víkendy a výlety.

Jak je možné platit za akce sdružení (tábory, víkendy)?

Všechny naše akce plaťte prosím výlučně bezhotovostně na naše níže uvedené účty, a to buď převodem z účtu, poštovní poukázkou na tento účet nebo v hotovosti na pobočkách Fio banky. Při platbě vždy nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo objednávky. U přihlášek poštou (ne elektronických) pak je VS datum narození dítěte (ve formátu DENMĚSÍCROK), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název tábora. Obdržená platba a přihláška Vám bude obratem, dle našich administrativních možností, potvrzena. Platby v hotovosti jsou možné po domluv.

  • tábory (letní a zimní) – účet č.: 2000009194/2010
  • víkendové akce – účet č. 2300050172/2010

Jak bude o mé dítě postaráno?

Po celou dobu tábora a všech ostatních akcí se budou o Vaše děti starat pravidelně každoročně proškolovaní zkušení a nadšení vedoucí (žádní brigádníci), obvykle z řad našich odchovanců. Vedení táborů je navíc, kromě našich každoročních interních školení pro všechny vedoucí, vždy složeno z úspěšných absolventů odborného školení pro hlavní vedoucí akreditovaného Ministerstvem školství. Na každé akci je přítomen odborně způsobilý zdravotník (lékař, záchranář, dětská sestra, apod.). Velkou výhodou je přímá účast lékaře nebo zdravotní sestry na letních a zimních dětských táborech. Snažíme se, aby děti byly po celý den pod stálým dohledem a veškerou činností minimalizujeme rizika případných úrazů nebo jiných nepravostí. Naší odpovědnosti za svěřené děti jsme si plně vědomi a podřizujeme jí věškeré táborové dění.

Jak se můžu přihlásit?

Tedy pokud Vás nějaká akce pořádaná DĚTMI BEZ HRANIC zaujala, můžete se přihlásit jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky na www.detibezhranic.cz
  • Stáhnout si v záložce Ke stažení přihlášku na vybranou akci, vytisknout a vyplněnou odeslat na adresu našeho sdružení (Kontakt).
  • pošlete nám email na: info@detibezhranic.cz nebo zavolejte na tel.: 774 733 322 se žádostí o přihlášku a my Vám ji pošleme poštou nebo emailem dle Vaší volby.
  • Poradíme Vám a zodpovíme Vaše dotazy buď telefonicky nebo emailem či poštou a následně dle dohody zašleme potřebné formuláře a další informace o pořádaných akcích.

Různě staré děti v oddíle a chatce = věkový mix?

Často se setkáváme s tím, že zejména sourozenci chtějí, resp. jejich rodiče chtějí, aby děti byly na letních či zimních táborech spolu v oddíle nebo chatce (pokoji). Obvyklým argumentem rodičů je, že děti si budou pomáhat, tedy ten starší tomu mladšímu, že se jim nebude stýskat, apod. Realita na táboře je však téměř vždy jiná, děti se o ty mladší zásadně nestarají (s výjimkou některých starších sestřiček a mlaší brášky) a věkový mix je pro život tábora i pro obě děti velice špatný zejména z těchto důvodů:

– děti jsou na táboře rozděleny do 3 věkových kategorií (6–8 let = MK; 9–12 let = SK; 13–17 let = VK) a dále do oddílů, každá kategorie i oddíl má program uzpůsobený úměrně věku dětí, tzn. že vyčnívající dítě je problém (buď se nudí nebo nestíhá, oboje ho celý tábor stresuje),
 – hry pro malé děti nebaví o pár let starší děti,
 – malé děti nemohou zvládnout hry pro o pár let starší děti (a z hlediska odpovědnosti bychom to ani nepřipustili),
 – malé děti mají dříve večerku, je nemožné, abychom připustili, že děti z jedné chatky budou mít večerku různě – budily by se navzájem (světlo, převlékání, apod.). Při věkovém mixu musíme dodržet pravidlo: starší musí být vždy s mladším, nelze nikdy opačně, mladší dítě by zcela zastavilo chod staršího oddílu (vyžaduje jinou péči, program, apod.) a vystavili bychom ho jak stresu, tak i nebezpečí úrazu při pro něho náročnějších hrách. Obojí však na našich táborech nechceme. Vyhovíme-li požadavku rodičů na věkový mix, pak to přináší jen znuděné starší dítě (a my pak vypadáme, že děti na táborech nudíme), zátěž pro celý oddíl a vedoucího. Mějte tato slova prosím na paměti vždy, když po nás požadujete věkový mix. Tolerance věkového mixu, aby to nebylo příliš na škodu (trochu to bude vždy) je cca 1 rok přes výše uvedené hranice), neboli 9 letý může do MK, 13 letý do SK. I tak však poměte, že 9 leté dítě bude s předškolákama, jak ho to asi bude na táboře bavit??? 

Lekářské potvrzení – může být na jiném formuláři a jak dlouho je platné?

Na všechny naše dětské tábory (letní tábory i zimní tábory) je nezbytné, aby, v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, mělo dítě potvrzení od praktického lékaře, že je zdravotně způsobilé zúčastnit se tábora či jiné zotavovací akce pro děti. Toto potvrzení může být na libovolném formuláři (náš formulář v sekci Ke stažení. je jen pomůcka pro lékaře, kteří svůj formulář nemají) a je platné vždy 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Jak staré děti se mohou zúčastnit vašich akcí?

Všechny naše akce pro veřejnost jsou přístupné všem dětem od 6 do 18 let. Některé, zejména víkendové akce jsou více vhodné pro střední a starší děti (např. záchranářské víkendy jsou výukové, akce v Libni jsou s přespáním na karimatkách, apod.). Naopak První tábory jsou vhodné již od 5ti let. Výjimečně lze u samostatných dětí (osobní potřeba, hygiena, apod.) udělat výjimku a přijmout mladšího účastníka (ideálně spolu se starším sourozencem). Tato výjimka je možná jen po předchozí dohodě s ředitelem sdružení Mgr. Josefem Valterem, tel.: 724 346 303.

Chtěl bych být u vás praktikantem, vedoucím, záchranářem, apod., co mám udělat?

Naše sdružení má stálé party vedoucích, zejména z účastníků našich akcí, vedoucí se dlouhodobě znají, školí a scházejí se v Praze k přípravě tábora. Nicméně nebráníme se schopným a nadšeným mladým lidem. Napiš nám stručně odkud jsi (my se scházíme v Praze), jaké máš zkušenosti s činností pro děti a proč bys chtěl být jedním z nás a uvidíme. Třeba zapadneš do některé z našich táborových part a budeš dalším „dítětem bez hranic“. Napiš na info@detibezhranic.cz

Jak funguje pojištění storno poplatků a má pro mé dítě smysl?

Když je dítě řádně přihlášeno a zaplaceno a náhle se těsně před táborem stane nějaká zdravotní nepříjemnost bránící účasti dítěte na táboře, je to vždy značný problém pro rodiče. Problém je také finanční, protože pořadatel (Děti bez hranic) musí naúčtovat storno poplatky ve výši ceny tábora a z nich kryje náklady na dítě, které v té době již nelze zrušit (máme pevný počet lůžek nasmlouvaných s majiteli středisek, náklady na dopravu a další fixní náklady). Rodič je pak nepříjemně překvapen, že nedostane cenu tábora zpět. Tomu je však možné se bránit pojištěním storno poplatků. Pojištění storno poplatků je možno sjednat prostřednictvím přihlášky na tábor, a to u Kooperativa pojišťovna, a.s. Toto pojištění zákazník uzavírá jeho zaškrtnutím v přihlášce na akci a zaplacením ceny akce spolu s tam uvedenou cenou za pojištění storno poplatků. Předmětem pojištění je náhrada storno poplatku souvisejícího s pojistnou událostí, kterou je zrušení účasti na akci z důvodů zejména hospitalizace dítěte nebo jeho upoutání na lůžko z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu (infekční nemoci, angíny, zlomeniny, apod.). Vznik pojistné události je povinen pojištěný, kterým je zákazník, oznámit bez zbytečného odkladu, a to písemně na příslušném tiskopisu pojišťovny (ke stažení na našem webu www.detibezhranic.cz) a zaslat na naši adresu a my pošleme na pojišťovnu.

Pokud se jedná o pobyt rodičů s dětmi, kdy onemocní jen jeden člen rodiny a zbytek kvůli tomuto nemůže na tábor odjed, uplatňuje se storno za všechny účastníky, kteří mají službu zaplacenou.

Uplatnění pojištění storna probíhá tak, že na našem webu v sekci O nas, Ke stažení

http://www.detibezhranic.cz/o-nas/ke-stazeni/

stahnete formular pro pojistovnu:
Formulář Hlašení pojistné události STORNO pojištění.

Tento vytisknete a vyplnite na první straně rodné číslo dítěte a jméno, 2x je zde kolonka pro Váš podpis a číslo účtu, kam chcete poslat peníze. Na zadní straně dále vyplní lékař.  Následně vyplněné nám pošlete poštou (adresa Korunní 108, Praha 10, 100 00) a my už dovyplníme zbytek a zařídíme vše potřebné. Následně Vám pojišťovna pošle na váš účet peníze.

Je možné zaplatit tábor na splátky?

Ano je to možné. Minimální záloha je vždy 2  tisíce Kč. Placení zálohou a doplatkem je možné použít nejpozději do konce listopadu pro zimní tábory a do 15.dubna pro letní tábory. Doplatek do ceny tábora je nutno provést vždy nejpozději 2 měsíce před začátkem tábora.

Jelikož nežijeme v České republice, naše dítě není pojištěno u žadné české zdravotní pojišťovny, má pouze kartu pojištěnce Evropské unie vydanou ve Francii. Toto slouží i jako cestovní pojištění v rámci Evropské unie. Je v tomto případě možné, aby se zůčastnil Vašeho tábora?

Ano. Váš dotaz jsme ověřovali u pediatra a na základě jeho sdělení je Váš průkaz pojištěnce Evropske unie  dostačující k ošetření v případě nemoci či úrazu a tudíž není problém, aby Váš syn jel s námi na tábor.

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5