Vedení

Ve vedení našeho sdružení jsou zkušení výchovní pracovníci, absolventi školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a mnohaletou praxí v činnosti pro děti a mládež, ve vedení táborů a v pořádání dětských zotavovacích akcí.

Pro každou konkrétní dětskou akci pořádanou naším sdružením (tábory, víkendovky, jednodenní akce) je určen její hlavní vedoucí, který se stará o její řádný chod, personální zabezpečení a program. Hlavní vedoucí našich akcí jsou obvykle členové vedení našeho sdružení nebo jiní zkušení výchovní pracovníci z našich řad s odpovídající odbornou a praktickou připraveností.

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel sdružení

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel sdružení

Josef Valter má zkušenosti s dětskými tábory a jinými akcemi pro děti od roku 1997, od té doby byl mnohokrát oddílový vedoucí (10 x), vychovatel na ŠvP, sportovní instruktor lyžování, organizátor dětských táborů a mnohokrát ve vedení tábora (12 x). Dětské tábory a akce pro děti jsou jeho velkým koníčkem, kterému se věnuje celoročně. Kontakt s tábory si udržuje stále, nicméně aktuálně již z pozice šéfa spolku. Josef Valter je jedním ze zakladatelů DĚTÍ BEZ HRANIC a motorem jejich současného rozvoje. Kromě dětských táborů se ve svém volném čase celoročně aktivně věnuje neziskovému sektoru. V roce 2000 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Institutu dětí a mládeže. Je držitelem březového lístku 2. stupně, což je jistý druh neoficiálního oceňování činnosti s dětmi a mládeží, více na www.brezovylistek.cz. Rekreačně sportuje, lyuje, plave, běhá, zajímá se o historii, staré knihy a historickou literaturu, je ženatý, má 2 děti a rád cestuje. V pracovním procesu je právník, čímž ovlivňuje celý spolek v celkovém přístupu k bezpečnosti a odpovědnosti při práci s dětmi.

Jako ředitel sdružení se celoročně aktivně stará o jeho organizaci a řádný chod, řeší přání a stížnosti rodičů i dodavatelů.

Jiné aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže:

od 2008 - předseda Kontrolní komise České rady dětí a mládeže

josef.valter@detibezhranic.cz

 

Martin Škoda DiS – místopředseda sdružení

martin_skoda

Dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (6×), organizátor dětských táborů, 13 x ve vedení tábora. Pravidelně jezdí jako hlavas nebo zástupce na Záchrannou misi (od jejího počátku). V roce 2005 získal akreditaci pro hlavní vedoucí od MŠMT, v roce 2008 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Mimo akce pro děti se rekreačně věnuje volejbalu, lyžování a bruslení a informačním technologiím.

Při dětských akcích pořádaných sdružením (tábory, víkendovky, jednodenní akce) se obvykle stará o celotáborové aktivity (celotáborová hra, apod.) a zastřešuje celotáborové i oddílové programy.

Ve sdružení se dále celoročně aktivně věnuje zejména odborné přípravě a školení našich výchovných pracovníků, a to jak v zimě při školení našich lyžařských instruktorů, tak v létě při pravidelném víkendovém školení všech našich vedoucích.

martin.skoda@detibezhranic.cz

 

 

 

 

Mgr. Martin Půlpán – člen vedení sdružení

pulpan

Martin byl mnohokrát na různých táborech oddílovým i hlavním vedoucím a nyní je členem vedení našeho sdružení. Vždy byl jedním z nejlepších vedoucích s příkladným přístupem k práci s dětmi i při přípravě všech jemu svěřených činností. Martin je spolutvůrcem a zakladatelem tábora Léto bez hranic 3, který léta vedl s úžasnou vedoucí a organizátorkou Zuzkou Davidovou. Martin získal v roce 2008 Ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Martin je příkladem pro ostatní vedoucí, je pověstný svojí přesností, spravedlností vždy a ke všem a jemu vlastní odpovědností. Kromě našeho sdružení se ve svém volném čase věnoval, před nástupem do pracovního procesu i po něm, neziskovému sektoru jako předseda Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy. Je držitelem březového lístku 2. stupně, což je jistý druh neoficiálního oceňování činnosti s dětmi a mládeží, více na www.brezovylistek.cz.  Kromě sdružení patří mezi jeho koníčky především sport.

Ve sdružení se věnuje zejména vztahům s ostatními organizacemi dětí a mládeže, dohlíží na odbornou přípravu a školení našich vedoucích.

 

 

 

 

 

Barbora Kašíková – táborová administrativa, hlavaska většiny táborů pro rodiče s dětmi

bara-novy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára založila a byla a je léta (2009–2013,2015) hlavaskou velkého letního tábora Léto bez hranic 1 a hlavaskou několika zimních táborů: Zimní tábor 6–10 (do roku 2015), Zimní tábor Alpy 1–5 a Zimních táborů pro rodiče s dětmi. Bára je hlavní vedoucí i několika letních Táborů rpo rodiče s dětmi a letošní novinky – První tábor. Před několika lety se na chvíli táborově odmlčela, měla příjemné mateřské povinnosti a stále má se sedmiletým Matějem a čtyřletým Kryštofem. Přesto se k nám v roce 2009 vrátila a my jsme moc rádi, protože Bára je jednou z našich nejlepších vedoucích, určitě nejaktivnější a nejčastější hlavaskou, vždy odpovědná, veselá a se spoustou nápadů a velkým nadhledem při řešení čehokoli. Ve svém volném čase hraje Český lakros a je v tomot sportu již 2x mistryně republiky! a miluje lyžování.  Poseldní dobou ji chytly únikovky.

Bára nám od roku 2013 pomáhá s vedením sdružení a má na starosti veškerou táborovou přihlašovací a podobnou administrativu.

bara.kasikova@detibezhranic.cz

 


Síň slávy

Na vedení našeho sdružení se v minulosti podíleli zejména

Stanislav Vlk - záchranář, hlavní zdravotník, vedení mnoha táborů,

Radek Vlk - zakladatel sdružení, záchranář, zdravotník, vedení mnoha táborů,

Zuzana Davidová - vedení mnoha táborů,

Jiří Nebesář - zakladatel sdružení, vedení mnoha táborů.

 

Všem patří zasloužené poděkování a místo v naší pomyslné síni slávy.

 

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5