Jsme spolek táborových nadšenců, tábory děláme v našem volném čase a pro radost.

Ve vedení našeho táborového spolku jsou 4 zkušení vedoucí, z toho 2 zakladatelé spolku a další 2 vedoucí, kteří se k nám připojili před více než 10 lety a jsou již nedílnou součástí DĚTÍ BEZ HRANIC. Vedení spolku řídí chod celé organizace a především stanoví mantinely bezpečné a odpovědné péče o děti a ochrany jejich zdraví (BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi) a dále pak personální složení táborů z osob, ve které má spolek důvěru, že budou mantinely BOZP dodržovat a o děti se řádně postarají. Všichni členové vedení jsou zkušení vedoucí oddílů i táborů a všichni jsou absolventi školení hlavních vedoucích akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vedení spolku dbá o proškolování našich vedoucích pro práci s dětmi, zejména v BOZP, psychologii při práci s dětmi, rozpoznávání a řešení šikany a zdravovědě formou praktické první pomoci. Skolení se konají formou několikadenních akcí zakončených testy z BOZP a zdravovědy, a to v minulosti vždy prezenční formou plnou modelových situací vyžadujících okamžité řešení nebo od roku 2020 (z důvodu pandemie) formou videokonferencí a elaerningu.

Pro každou konkrétní dětskou akci pořádanou naším spolkem (tábory, víkendovky, apod.) je určen její hlavní vedoucí, který se stará o její řádný chod, personální zabezpečení a program. Hlavní vedoucí našich akcí jsou buď přímo členové vedení našeho spolku nebo jiní zkušení výchovní pracovníci z našich řad s odpovídající odbornou a praktickou připraveností.

 


Síň slávy

Na vedení našeho sdružení se v minulosti podíleli zejména

Stanislav Vlk - záchranář, hlavní zdravotník, vedení mnoha táborů,

Radek Vlk - zakladatel sdružení, záchranář, zdravotník, vedení mnoha táborů,

Zuzana Davidová - vedení mnoha táborů,

Jiří Nebesář - zakladatel sdružení, vedení mnoha táborů.

 

Všem patří zasloužené poděkování a místo v naší pomyslné síni slávy.

 

Souhlasím se vším