Vedení

jsme spolek táborových nadšenců, tábory děláme v našem volném čase a pro radost.

Ve vedení našeho táborového spolku jsou 4 zkušení vedoucí, z toho 2 zakladatelé spolku a další 2 vedoucí, kteří se k nám připojili před více než 10 lety a jsou již nedílnou součástí DĚTÍ BEZ HRANIC. Vedení spolku řídí chod celé organizace a především stanoví mantinely bezpečné a odpovědné péče o děti a ochrany jejich zdraví (BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi) a dále pak personální složení táborů z osob, ve které má spolek důvěru, že budou mantinely BOZP dodržovat a o děti se řádně postarají. Všichni členové vedení jsou zkušení vedoucí oddílů i táborů a všichni jsou absolventi školení hlavních vedoucích akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vedení spolku dbá o proškolování našich vedoucích pro práci s dětmi, zejména v BOZP, psychologii při práci s dětmi, rozpoznávání a řešení šikany a zdravovědě formou praktické první pomoci. Skolení se konají formou několikadenních akcí zakončených testy z BOZP a zdravovědy, a to v minulosti vždy prezenční formou plnou modelových situací vyžadujících okamžité řešení nebo od roku 2020 (z důvodu pandemie) formou videokonferencí a elaerningu.

Pro každou konkrétní dětskou akci pořádanou naším spolkem (tábory, víkendovky, apod.) je určen její hlavní vedoucí, který se stará o její řádný chod, personální zabezpečení a program. Hlavní vedoucí našich akcí jsou buď přímo členové vedení našeho spolku nebo jiní zkušení výchovní pracovníci z našich řad s odpovídající odbornou a praktickou připraveností.

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel spolku

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel spolku

Mgr. Josef Valter (nar. 1978) má zkušenosti s dětskými tábory a jinými akcemi pro děti od roku 1997, od té doby byl mnohokrát oddílový vedoucí, sportovní instruktor lyžování, organizátor dětských táborů a mnohokrát ve vedení tábora. Dětské tábory a akce pro děti jsou jeho velkým koníčkem, kterému se věnuje celoročně. Kontakt s tábory si udržuje stále, nicméně aktuálně již z pozice předsedy spolku. Josef Valter je jedním ze zakladatelů DĚTÍ BEZ HRANIC a motorem jejich současného rozvoje. Kromě dětských táborů se ve svém volném čase aktivně věnuje neziskovému sektoru dětí a mládeže v roli předsedy Kontrolní komise České rady dětí a mládeže. V roce 2000 získal Ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. Rekreačně sportuje, zajímá se o historii a cestuje, je ženatý, má 2 děti. V pracovním procesu je právník (specializace na bankovnictví a obchodní právo), čímž ovlivňuje celý spolek v celkovém přístupu k bezpečnosti a odpovědnosti při práci s dětmi.

Jiné aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže:

od 2008 do součanosti - předseda Kontrolní komise České rady dětí a mládeže

josef.valter@detibezhranic.cz

 

Martin Škoda DiS – místopředseda spolku

martin_skoda

Martin Škoda, DiS - má zkušenosti s dětskými tábory a jinými akcemi pro děti od roku 1996. Dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (6×), organizátor dětských táborů, 13 x ve vedení tábora. Pravidelně roky jezdil jako hlavas nebo zástupce na Záchrannou misi (od jejího počátku). Martin je jendím ze zakladatelů DĚTÍ BEZ HRANIC a práce pro ně ho stále naplňuje. V roce 2008 získal Ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Mimo akce pro děti se rekreačně věnuje volejbalu, lyžování a bruslení a informačním technologiím.

Při dětských akcích pořádaných spolkem (tábory, víkendovky, jednodenní akce) se obvykle stará o celotáborové aktivity (celotáborová hra, apod.) a zastřešuje celotáborové i oddílové programy.

Ve spolku se dále celoročně aktivně věnuje zejména odborné přípravě a školení našich výchovných pracovníků, a to jak v zimě při školení našich lyžařských instruktorů, tak v létě při pravidelném víkendovém školení všech našich vedoucích.

martin.skoda@detibezhranic.cz

 

 

 

 

Mgr. Martin Půlpán – člen vedení spolku

pulpan

Mgr. Martin Půlpán - byl mnohokrát na různých našich táborech oddílovým i hlavním vedoucím a nyní je už více než 10 let členem vedení našeho spolku. Vždy byl jedním z nejlepších vedoucích s příkladným přístupem k práci s dětmi i při přípravě všech jemu svěřených činností. Martin je spolutvůrcem a zakladatelem tábora Léto bez hranic 3, který léta vedl s úžasnou vedoucí a organizátorkou Zuzkou Davidovou. Martin získal v roce 2008 Ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Martin je příkladem pro ostatní vedoucí, je pověstný svojí přesností, spravedlností vždy a ke všem a jemu vlastní odpovědností. Kromě našeho spolku se ve svém volném čase věnoval, před nástupem do pracovního procesu právníka i po něm, neziskovému sektoru jako předseda Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy. Je držitelem březového lístku 2. stupně, což je jistý druh neoficiálního oceňování činnosti s dětmi a mládeží, více na www.brezovylistek.cz.  Kromě spolku patří mezi jeho koníčky především sport.

Ve spolku dohlíží zejména na odbornou přípravu a školení našich vedoucích a dohlíží na odpovědný přístup k veškeré naší činnosti.

 

 

 

 

 

 

Barbora Kašíková – člen vedení spolku, táborová administrativa

 

Může jít o obrázek 1 osobě , standing a trávníkuBára se k táborům vrátila (po mateřské přestávce) v roce 2009, kdy založila a byla do roku 2020 zakladatelkou a hlavaskou velkého letního tábora Léto bez hranic 1. Stále je aktivní hlavaskou několika zimních táborů, zimních táborů pro rodiče s dětmi v ČR i v Alpách a letních dětských táborů i táborů pro rodiče s dětmi. Bára je naší nejaktivnější a nejčastější hlavaskou, vždy odpovědná, veselá a se spoustou nápadů a velkým nadhledem při řešení čehokoli. Je maminkou dvou puberťáků a i přesto je pořád správně trhlá a neváhá si např. vzít jakýkoli kostým a jít tancovat s dětmi na minidiskotéku. Ve svém volném čase hraje Český lakros a je v tomto sportu několikanásobnou mistryní republiky a miluje lyžování. Několik let se také věnuje golfu.

Bára nám od roku 2013 pomáhá s vedením spolku, fakticky je dnes výkonnou šéfkou spolku řešící veškerou administrativu a koordinaci táborů - prostě naše výkonná ředitelka :-)

bara.kasikova@detibezhranic.cz

 


Síň slávy

Na vedení našeho sdružení se v minulosti podíleli zejména

Stanislav Vlk - záchranář, hlavní zdravotník, vedení mnoha táborů,

Radek Vlk - zakladatel sdružení, záchranář, zdravotník, vedení mnoha táborů,

Zuzana Davidová - vedení mnoha táborů,

Jiří Nebesář - zakladatel sdružení, vedení mnoha táborů.

 

Všem patří zasloužené poděkování a místo v naší pomyslné síni slávy.

 

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5