';

O nás

ZÁBAVA bez hranic, NADŠENÍ bez hranic, RADOST bez hranic = DĚTI BEZ HRANIC

Naše motto:

„Človíčku můj zlatý, tak rád slyším Tvůj smích.“ Antoine de Saint-Exupéry

Zkušenosti s tábory již od roku 1997

Naše nejlepší reference – TISÍCE SPOKOJENÝCH DĚTÍ A RODIČŮ 

kdojsme_zahlavi

DĚTI BEZ HRANIC je táborový spolek lidí, které baví pořádat tábory a vymýšlet zajímavou aktivní zábavu a dobrodružství pro všechny účastníky. Spolek vznikl jako občanské sdružení v roce 2004 (táborové zkušenosti zakladatelů jsou od roku 1997) a od té doby uspořádalo stovky letních i zimních táborů. Naše činnost je celoroční (zimní tábory, letní tábory, víkendové tábory, mimosezonní tábory) a je určena pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let bez nutnosti členství ve spolku. 

DĚTI BEZ HRANIC založili lidé, kteří se poznali při různých činnostech pro děti a mládež, kde někteří byli jako výchovní pracovníci (říkejme jim vedoucí), jiní jako jejich účastníci a další pak jejich kamarádi a známí. Všichni naši členové a pracovníci jsou lidé nadšení "bez hranic" pro různé volnočasové aktivity dětí a mládeže a věnují v průběhu celého roku těmto činnostem podstatnou část svého volného času. Část našich vedoucích jsou studenti středních a vysokých škol, část se už zapojila do pracovního procesu a část jsou maminky na mateřské. Každý jsme jiný, každý umíme a děláme něco jiného (tábory děláme ve volném čase jen pro zábavu), ale tábory a nadšení bez hranic nás spojují.

Naš spolek DĚTI BEZ HRANIC je od roku 2006 členem České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz, pamětní list) a podílí se na její činnosti (náš ředitel Mgr. Josef Valter je předsedou Kontrolní komise ČRDM). Náš spolek je také zakládajícím členem Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy a náš zástupce Mgr. Martin Půlpán byl jejím prvním předsedou.

Všichni účastníci veškerých námi pořádaných akcí a činností jsou úrazově pojištěni u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. v rámci hromadného úrazového pojištění členů České rady dětí a mládeže. Všichni naši výchovní pracovníci jsou pojištěni proti odpovědnosti za způsobenou škodu (což je významné i pro škodu způsobenou účastníky našich akcí mladších 18 let, pokud za ně v tu dobu mají výchovní pracovníci odpovědnost) u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. na základě rámcové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané mezi pojišťovnou a Českou radou dětí a mládeže.

Naši vedoucí

kdojsme_vedouci

Naši vedoucí, kteří se aktivně podílejí na činnosti sdružení a jeho akcích, jsou přátelští, usměvaví a nadšení lidé, kteří svůj volný čas, víkendy, prázdniny či dovolené věnují práci s dětmi a mládeží. Jsou to vždy zkušení výchovní pracovníci zimních a letních dětských táborů, sportovní instruktoři, vedoucí dětských kroužků, vychovatelé na ŠvP, pedagogičtí pracovníci a studenti, praktikanti a v poslední době odchovanci námi pořádaných akcí (zkráceně výchovní pracovníci). Jejich nadšení "bez hranic" pro volnočasové aktivity dětí a mládeže pramení povětšinou z jejich kladných osobních zkušeností z dětských kroužků a táborů, na kterých si vypěstovali dlouhodobý vřelý vztah k této činnosti i pro svá dospělácká léta. Naši vedoucí jsou buď zkušení táboroví matadoři, nebo absolvují námi každoročně pořádaná odborná školení týkající se odpovědnosti, bezpečnosti při práci s dětmi, zdravovědy a obsahové náplně volnočasových aktivit dětí a mládeže. Většina hlavních vedoucích našich táborů jsou absolventi odborných školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více se o našich vedoucích dozvíte zde. Více o našich vedoucích.

Náš vývoj

Základ našich vedoucích sahá do poloviny devadesátých let, kdy jsme se potkali na letním dětském táboře Sobeňák. Zde jsme pod vedením zkušených táborových vedoucích a výchovných pracovníků (za všechny jmenuji českou táborovou legendu soudce JUDr. Jaromíra Harmacha a psychologa PhDr. Petra Berouška, kterých si velice vážíme pro jejich letité zkušenosti, znalosti a přístup k práci s dětmi) získali zkušenosti, osvojili si nezbytný odpovědný přístup k činnosti s dětmi a mládeží a především poznali, že tyto činnosti mohou být velkou radostí pro všechny, kdo se jich účastní. V dalších letech jsme tak vytvořili základ kolektivu účastnícího se společných akcí, zejména dětských táborů, výletů a nejrůznějších dětských kurzů a kroužků. Jádro tohoto kolektivu pak vytvořilo náš spolek a dosud celoročně společně připravuje celotáborové hry a soutěže a dělá vše pro to, aby námi pořádané akce pro děti a mládež byly pro všechny účastníky silným a nezapomenutelným zážitkem. Za dobu svého působení v oblasti práce s dětmi a mládeží získali všichni vedoucí značné odborné znalosti a praktické zkušenosti s touto činností, naučili se mnohé v oblasti zábavného, ale vždy odpovědného prožití volného času účastníků našich akcí.

 

Věříme, že děti a mládež účastnící se našich akcí jsou v dobrých rukách zkušených a odpovědných vedoucích předávajících dětem nadšení "bez hranic", radost a motivaci k soutěžím, hrám a rekreačním sportovním výkonům. Naše nadšení a úspěchy mohou nejlépe posoudit samy děti a jejich spokojení rodiče.

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5