ZÁBAVA bez hranic, NADŠENÍ bez hranic, RADOST bez hranic = DĚTI BEZ HRANIC

Naše motto:

„Človíčku můj zlatý, tak rád slyším Tvůj smích.“ Antoine de Saint-Exupéry
Zkušenosti s tábory již od roku 1997

Naše nejlepší reference – TISÍCE SPOKOJENÝCH DĚTÍ A RODIČŮ 

kdojsme_zahlavi

DĚTI BEZ HRANIC je táborový spolek lidí, které baví pořádat tábory a vymýšlet zajímavou aktivní zábavu a dobrodružství pro všechny účastníky. Spolek vznikl jako občanské sdružení v roce 2004 (táborové zkušenosti zakladatelů jsou od roku 1997) a od té doby uspořádal stovky letních i zimních táborů. Naše činnost je celoroční (zimní tábory, letní tábory, víkendové tábory, mimosezonní tábory) a je určena pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let bez nutnosti členství ve spolku. 

DĚTI BEZ HRANIC založili lidé, kteří se poznali při různých činnostech pro děti a mládež, kde někteří byli jako výchovní pracovníci (říkejme jim vedoucí), jiní jako jejich účastníci a další pak jejich kamarádi a známí. Všichni naši členové a pracovníci jsou lidé nadšení "bez hranic" pro různé volnočasové aktivity dětí a mládeže a věnují v průběhu celého roku těmto činnostem podstatnou část svého volného času. Část našich vedoucích jsou studenti středních a vysokých škol, část se už zapojila do pracovního procesu a část jsou maminky na mateřské. Každý jsme jiný, každý umíme a děláme něco jiného (tábory děláme ve volném čase jen pro zábavu), ale tábory a nadšení bez hranic nás spojují.

Naš spolek DĚTI BEZ HRANIC je od roku 2006 členem České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz, pamětní list) a podílí se na její činnosti (náš ředitel Mgr. Josef Valter je předsedou Kontrolní komise ČRDM). Náš spolek je také zakládajícím členem Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy a v roce 2020 se stal zakládajícím členem Asociace dětské rekreace ČR. V roce 2021 se DĚTI BEZ HRANIC dočkaly uznání své encyklopedické a celospolečenské významnosti od wikipedie, když byl náš spolek do této encyklopedie zapsán pod vlastním odkazem DĚTI BEZ HRANIC, což znamená, že prošel náročným sítem zkoumání jejích editorů (významnost, zdroje, styl).

Všichni účastníci veškerých námi pořádaných akcí a činností jsou úrazově pojištěni u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. v rámci hromadného úrazového pojištění členů České rady dětí a mládeže. Všichni naši výchovní pracovníci jsou pojištěni proti odpovědnosti za způsobenou škodu (což je významné i pro škodu způsobenou účastníky našich akcí mladších 18 let, pokud za ně v tu dobu mají výchovní pracovníci odpovědnost) u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. na základě rámcové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané mezi pojišťovnou a Českou radou dětí a mládeže.

Naši vedoucí

kdojsme_vedouci

Naši vedoucí, kteří se aktivně podílejí na činnosti sdružení a jeho akcích, jsou přátelští, usměvaví a nadšení lidé, kteří svůj volný čas, víkendy, prázdniny či dovolené věnují práci s dětmi a mládeží. Jsou to vždy zkušení výchovní pracovníci zimních a letních dětských táborů, sportovní instruktoři, vedoucí dětských kroužků, vychovatelé na ŠvP, pedagogičtí pracovníci a studenti, praktikanti a v poslední době odchovanci námi pořádaných akcí (zkráceně výchovní pracovníci). Jejich nadšení "bez hranic" pro volnočasové aktivity dětí a mládeže pramení povětšinou z jejich kladných osobních zkušeností z dětských kroužků a táborů, na kterých si vypěstovali dlouhodobý vřelý vztah k této činnosti i pro svá dospělácká léta. Naši vedoucí jsou buď zkušení táboroví matadoři, nebo absolvují námi každoročně pořádaná odborná školení týkající se odpovědnosti, bezpečnosti při práci s dětmi, zdravovědy a obsahové náplně volnočasových aktivit dětí a mládeže. Většina hlavních vedoucích našich táborů jsou absolventi odborných školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více se o našich vedoucích dozvíte zde. Více o našich vedoucích.

Náš vývoj a poděkování

Základ našich táborových zkušeností sahá do poloviny devadesátých let, kdy jsme se potkali na letním dětském táboře KYMEVO v RS Sobenský rybník (kam jsme pak s našimi tábory jezdili do roku 2020). Zde jsme pod vedením zkušených táborových hlavních vedoucích (za všechny jmenuji českou táborovou legendu - JUDr. Jaromíra Harmacha (šéf táborové rady odborů (zde prosadil střídání termínů jarních prázdnin, které funguje dodnes), lektor táborové BOZP a autor mnoha jejích publikací, táborník tělem i duší, majitel úžasného hlasu a soudce Městského soudu) a psychologa PhDr. Petra Berouška (dětský psycholog a autor mnoha publikací o táborové BOZP), kterých si velice vážíme pro jejich letité zkušenosti, znalosti, přátelský přístup k dětem i vedoucím a celký přístup k práci s dětmi) získali zkušenosti, osvojili si nezbytnou odpovědnost k činnosti s dětmi a mládeží a především poznali, že tyto činnosti mohou být velkou radostí pro všechny, kdo se jich účastní. Část vedoucích se osamostanila a přes tábory Mirka Topinky (další táborová legenda (také si prošel školou Jaromíra Harmacha), dnes předseda Asociace dětské rekreace ČR) došla k vytvoření našeho spolku jako občanského sdružení v roce 2004, později pak táborového spolku.

Jaromíre, Petře a Mirku, děkujeme vám, vážíme si možnosti být s vámi a učit se od vás, bylo nám ctí (Jaromíre, budiž Ti země lehká a pozdravuj tam Franky Dlouhána).

 

Věříme, že děti a mládež účastnící se našich akcí jsou v dobrých rukách zkušených a odpovědných vedoucích předávajících dětem nadšení "bez hranic", radost a motivaci k soutěžím, hrám a rekreačním sportovním výkonům. Naše nadšení a úspěchy mohou nejlépe posoudit samy děti a jejich spokojení rodiče.

Souhlasím se vším