Ledové ostří 2009

Ledové ostří je naše tradiční jednodenní akce v zimním období. V sobotu 8. března jsme si tedy byli zabruslit na stadionu Nikolajka. Kromě vedoucího akce (a jejího zakladatele :-) ) – Martina Škody – se bruslení zúčastnilo 12 dětí a vedoucích. K tradičním bruslařům patří Mikuláš, který tentokrát vzal i svého mladšího bráchu Matěje. Za všechny jmenuji dále např. Tomáše, Lukáše, Šimona, Filipa (na bruslích poprvé a na konci už válel!), Silvu, Vlčáky, Péťu a sebe. Akce byla prima a za rok si zabruslíme zas (v létě bruslíme v srpnu na inlinech kolem Vltavy). Ahoj Pepa

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5