';

Záchranářský podzim 2007

V pátek 26. října ráno jsme se sešli na Masarykově nádraží v Praze v touze prožít další, tentokrát záchranářskou, víkendovku s názvem Záchranářský podzim 2007. Výprava čítala 16 dětí, 4 vedoucí, 1 prákoše a 2 záchranáře (vedoucí akce Jirka, záchranáři bráchové: Radek (vlčák) a Standa (vlček), zdravotník Standa, prákoška Jitka, 1. oddíl Lucka, 2. oddíl Bára a velké děti Eva). Cílem naší cesty do západních Čech byla vesnice Přílepy, kde jsme měli ubytování a zázemí s klubovnou v místním penzionu. Víkend byl pojat záchranářsky s praktickými ukázkami a nácviky první pomoci, zejména první pomoci při zlomeninách a nácvikem obvazových technik. Kromě záchranářství se hrály různé hry a soutěže, šli jsme na výlet do okolí a zahráli si poslední letošní lesní bojovku na záchranářské téma, pojaté našimi Vlčími (bráchové Radek a Standa Vlk) záchranáři vskutku vtipně. Záchranářské víkendy (pod vedením Vlků) budou pokračovat v příštím roce jedním jarním a jedním podzimním víkendem zaměřeným vždy na specifickou oblast praktické první pomoci.

Děkuji všem účastníkům za první záchranářský víkend a těším se na všechny v příštím roce.
Pepa

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5