';

Stavba diamantového města

Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro letošní téma celotáborové hry tábora Záchranné mise 2007 – Diamantové město (hledání a dobývání Mayské středoamerické civilizace španělskými a anglickými dobyvateli), jsme začali přemýšlet o táborovém ztvárnění Diamantového města. A jako vždy se mělo jednat o zajímavou táborovou stavbu navazující dětem správnou atmosféru. Letos jsme však předčili minulé ročníky a vymysleli, že postavíme přímo v táboře mayskou pyramidu, reliéfové sloupy a posvátnou cestu sagbé. Projektovalo se a přemýšlelo z čeho „město“ udělat a přitom nezruinovat náš táborový rozpočet ani soušky v okolních lesích. Obrovské poděkování patří panu Bořkovi Bierhanzlovi ze společnosti BIERHANZL GROUP, a.s., který nám vyšel neobyčejně vstříc a věnoval nám (i s odvozem na tábor) materiál na stavbu města i na stavbu hradu krále Artuše pro tábor Léto bez hranic 2 a věže města Ankh-Morpork tábora Léto bez hranic 3. V naší táborové historii jsme se zatím s takovou ochotou a vstřícným přístupem (stejně tak pracovníků pily ve Věšíně, pan Karkovský) nesetkali a jsme za ní opravdu vděční. Jménem sdružení DĚTI BEZ HRANIC panu Bierhanzlovi upřímně děkuju a těším se na další spolupráci. V sobotu 23. června vyrostlo v areálu tábora Sobenský rybník v Rožmitále pod Třemšínem majestátní město starých Mayů složené z Mayské pyramidy (6×2,5 metru, dřevěná pevná konstrukce, svatyně s mayskými reliéfy, vnitřní prostor a schodiště, venkovní schodiště, opláštění z PVC folie s nabarvenými kameny od Lucky), reliéfových sloupů s mayskými reliéfy od Péti a posvátné dřevěné cesty Sagbé. Diamantové město se na táboře stalo dějištěm mnoha táborových divadel, her a dalších dobrodružství a věřím, že jej děti i ostatní vedoucí ocenili a přivítali.

Děkuji všem tvůrcům, jmenovitě: Lucce, Pétě, Martinovi, Standovi, Jirkovi, Marťasovi a Pepovi.

Postup vzniku Diamantového města můžete zhlédnout sami na fotkách níže. Daimantové město v průběhu tábora je k vidění v naší fotolagerii ze Záchranné mise 2007.

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5