Cestovní pojištění vč. storno poplatků DĚTÍ LT

týká se ZM a LBH

Cestovní pojištění vč. pojištění storno poplatků - DĚTI (LBH, ZM)

UPOZORNĚNÍ:

Toto pojištění lze uzavřít - objednávkou na našem webu - pouze ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě kompletní ceny pobytu (zálohy se to netýká, lhůta 3 dnů běží až od doplatku), avšak zároveň nejpozději do 10 dnů před počátkem pobytu (v případě, že si kupujete pobyt až těsně před jeho začátkem a chtěli byste od nás pojištění - tak to nejde).

Zahrnuje: Varianta KLASIK: úrazové pojištění (limit plnění 200 tis Kč), pojištění storno poplatků (limit plnění 8 tis Kč), pojištění zavazadel (limit plnění 30 tis Kč), pojištění odpovědnosti (limit plnění 4 mil Kč), pojištění nevyužité cestovní služby (limit plnění 10 tis Kč). Pojištění poskytuje Kooperativa pojišťovna, a.s. na základě Rámcové pojistné smlouvy s Dětmi bez hranic číslo 509 20183 52.

Pojištění se řídí Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA M-750/18 Kooperativa pojišťovna a.s. (dále jen "Pojistné podmínky"), které jsou ke stažení na našem webu v záložce o-nas/ke-stazeni/, ke stažení jsou i na webu pojišťovny. Pro klienta jsou dále závazné i Informace pro klienta (jejichž součástí jsou i Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění) a dále IPID (Informační dokument o pojistném produktu pro rámcové smlouvy), všehny tyto dokumenty jsou taktéž ke stažení na našem webu v záložce o-nas/ke-stazeni/ a na webu pojišťovny.

STORNO pojištění - od pojišťovny dostanete zpět 80 % stornopoplatků za pojištěné DÍTĚ při prokazatelném, dříve neznámém a nezaviněném důvodu zrušení pobytu, zejména při hospitalizaci nebo nemoci dítěte (např. vážná zlomenina, nemoc s antibiotiky, apod.). Blíže viz Pojistné podmínky.

Nevyužité cestovní služby: pojišťovna poskytne plnění ve výši 80 % nákladů na všechny prokazatelně nespotřebované cestovní služby ode dne odjezdu z pobytu, zejména z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu dítěte, které neumožňují další pokračování na táboře. Netýká se ostatních účastníků z rodiny. Blíže viz Pojistné podmínky.

Pozn.:
Toto pojištění - pod touto příplatkovou službou - se týká jen dětí.

Prohlášení klienta:

Objednáním této služby potvrzujete, že jste se seznámil a dále že jste seznámil všechny pojištěné osoby s Pojistnými podmínkami a Informacemi pro klienta, jejichž součástí jsou i Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, vše dostupné na webu pojišťovny nebo na našem webu v záložce o-nas/ke-stazeni/.

Cena:349 Kč
volno