Příspěvek na letní tábory - projekt Aktivní město

Stejně jako v minulých ročnících jsme se zapojili s nabídkou svých aktivit do programu Aktivní město. Rádi bychom Vás v této souvislosti informovali o spuštění dvou nových programů: „Letní tábory s Pětkou“ a „Šestka táborová“.

V rámci nich podpoří radnice MČ Praha 5 a Praha 6 své děti finančním příspěvkem na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy.

U Prahy 5 je výše příspěvku 1 000 Kč na jedno dítě do 18 let, u Prahy 6 je to 600 korun. Oba programy startují již 3. května a budou probíhat do 26. srpna 2021 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků, celkem se v obou programech rozdělí více než 3 miliony korun.

Aktivity, na něž lze příspěvek uplatnit, jsou následující:

  • pobytový tábor, nebo;
  • tábor s denním programem (tzv. příměstský tábor), nebo;
  • sportovní, pohybová, vzdělávací, kulturní (hudební, výtvarná, taneční aj.), jazyková, dovednostní/rukodělná a obdobně zaměřená aktivita nebo soustředění organizované poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti a mládež nebo školským zařízením vymezeným dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • vždy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní;
  • a zároveň realizovaných v termínu od 30.06.2021 do 31.08.2021.

www.aktivnimesto.cz

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5