Příspěvky od zdravotních pojišťoven na letní tábory 2020

Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 5 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  Pojišťovna bohužel příspěvky na dětské tábory nenabízí.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro děti od 6 do 16 let. Lze jej uplatnit pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny, vztahuje se také na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí až po absolvování tábora. Více informací najdete na stránkách ČPZP.
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1 150 Kč.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny na letní tábor čerpat až 500 Kč.
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto 2020. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 29. června do 1. září 2020.
 • Revírní bratrská pokladna (213)
  Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, které trvají minimálně 7 dnů.

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5