Vznik Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy

15. 4. 2008 | Jan Sequens | 1838× přečteno

Naše sdružení DĚTI BEZ HRANIC se stalo dne 15.4.2008, spolu s 5 dalšími významnými pražskými sdruženími dětí a mládeže, zakladatelem Rady dětí a mládeže hl.m. Prahy.

Náš člen Martin Půlpán je zároveň členem přípravného výboru pražské rady. Zástupci sdružení podepsali při příležitosti založení pražské rady tuto Smlouvu o součinnosti. Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které vyplňují v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ volný čas dětí. Naším členem se můžou stát oddíly, kluby, domy dětí a mládeže; nezisková občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, prostě všechny organizace pracující s dětmi a pro děti. Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy všechny své členy podporuje a pomáhá jim – s komunikací se státními orgány a organizacemi, s prosazováním jejich zájmů, s problémy a jejich řešením, s hromadnou propagací a prezentací jejich činnosti veřejnosti široké i odborné. Členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou vidět i slyšet více, než kdyby vystupovali jen sami za sebe, protože se mohou opřít o silnou a respektovanou organizaci. Více se o pražské radě dozvíte na jejích internetových stránkách zde: www.prazskarada.cz.

Ŕíkají o nás

„Díky vedoucím ZT Krkonoše 1–5. Byl to první tábor, ze kterého syn každý den nevolal domů. Byl programem nadšený. Děkujeme.“

Táborská, ZT ČR Praha 1–5